I dag kan du vända dig till Allmänhetens Pressombudsman (PO) om du har klagomål mot en tidning eller en tidnings hemsida.

Har du klagomål mot innehållet i ett radio- eller tv-program ska du istället vända dig till Granskningsnämnden för radio och tv.

Kraven på vilka som kan anmäla en publicering skiljer sig åt hos Allmänhetens Pressombudsman och Granskningsnämnden – liksom vad de kan pröva. Systemen är inte heller var för sig eller tillsammans heltäckande. Det finns till exempel publiceringar på SVT:s och SR:s hemsidor som inte omfattas av Granskningsnämndens befogenheter men hade samma material publicerats på en tidnings hemsida hade publiceringen kunnat prövas av PO.

Det är ett av flera skäl till varför Utgivarna arbetar för ett nytt, gemensamt medieetiskt system. Ett system som stärker allmänhetens möjlighet till oberoende prövning av publicitet i alla medier oavsett publiceringsplattform.

Våren 2015 lämnade därför Utgivarna in en begäran till kulturdepartementet om att utreda möjligheten att ändra villkoren i sändningstillstånden för Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och TV 4 samt att ändra den så kallade villkorslistan i radio- och TV-lagen.

För Sveriges Radio, SVT och UR innebär förslaget en skyldighet för bolagen att ansluta sig till ett nytt gemensamt medieetiskt system för självreglering när det gäller villkoren om opartiskhet, saklighet, respekt för den enskildes privatliv, genmäle och beriktigande. 

För TV4 innebär förslaget en skyldighet för bolaget att ansluta sig till ett nytt gemensamt medieetiskt system för självreglering när det gäller villkoren om saklighet, respekt för den enskildes privatliv och beriktigande.

De övriga krav och regler som SVT, Sveriges Radio, UR och TV 4 omfattas av ligger enligt förslaget kvar hos Granskningsnämnden för Radio och tv.

I väntan på ett nytt medieetiskt system kan du läsa mer om Allmänhetens Pressombudsman och Granskningsnämnden – hur det fungerar i dag, vilka som kan anmäla, vad som kan prövas – här: